Giới thiệu

Giới thiệu

Phân xưởng chế biến nông sản

Xưởng gia công chế biến nông sản xuất khẩu Công Ty TNHH Bavina - Chi nhánh 3

Địa chỉ: 351 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh