Activities

Activities

Chilli harvest in April 2021 Chilli harvest in April 2021

08/11/2021 16:28

CHILI PREPARATION AREA CHILI PREPARATION AREA

08/11/2021 16:27

The chili processing and storage area according to customer requirements

TẾT YÊU THƯƠNG - TẾT SẺ CHIA lần 3 năm 2021 TẾT YÊU THƯƠNG - TẾT SẺ CHIA lần 3 năm 2021

19/03/2021 15:55

Vào đầu tháng 02 năm 2021, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Ông Lê Tấn Dũng và Đại diện Công Ty BAVINA đến thăm, tặng quà Tết cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 6 – Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Red Chili analysis results of Bavina on Jan 19th 2021 Red Chili analysis results of Bavina on Jan 19th 2021

08/11/2021 16:30

Test results of pesticide residue and other toxic substances from Bavina's red chili at SGS Company

Red Chili analysis results of Bavina on Aug 12nd 2020 Red Chili analysis results of Bavina on Aug 12nd 2020

08/11/2021 16:30

Test results of pesticide residue and other toxic substances from Bavina's red chili at Hoan Vu company

Green Chili analysis results of Bavina on Aug 12nd 2020 Green Chili analysis results of Bavina on Aug 12nd 2020

26/01/2021 15:12

Test results of pesticide residue and other toxic substances from Bavina's green chili at Hoan Vu Company

Sweet Potato analysis results of Bavina on Dec 14th 2020 Sweet Potato analysis results of Bavina on Dec 14th 2020

26/01/2021 16:51

Test results of pesticide residue and other toxic substances from Bavina's sweet potato at Hoan Vu company