Activities

Activities

ORGANIC CHILI GARDEN ORGANIC CHILI GARDEN

16/06/2023 10:31

BankNest's bird's nests are officially exported to the US market BankNest's bird's nests are officially exported to the US market

23/05/2023 10:47

BankNest bird's nest is the leading brand in the domestic market and a pioneer in having its own showroom in the US.

Red Chili analysis results of Bavina on Aug 12nd 2020 Red Chili analysis results of Bavina on Aug 12nd 2020

08/11/2021 16:30

Test results of pesticide residue and other toxic substances from Bavina's red chili at Hoan Vu company

Green Chili analysis results of Bavina on Aug 12nd 2020 Green Chili analysis results of Bavina on Aug 12nd 2020

26/01/2021 15:12

Test results of pesticide residue and other toxic substances from Bavina's green chili at Hoan Vu Company

Sweet Potato analysis results of Bavina on Dec 14th 2020 Sweet Potato analysis results of Bavina on Dec 14th 2020

26/01/2021 16:51

Test results of pesticide residue and other toxic substances from Bavina's sweet potato at Hoan Vu company

Our Sweet Potato Garden Our Sweet Potato Garden

08/11/2021 16:31

The Director of Agricare Bavina visited and surveyed the quality at the company's sweet potato garden.

Chilli harvest in April 2021 Chilli harvest in April 2021

08/11/2021 16:28

CHILI PREPARATION AREA CHILI PREPARATION AREA

08/11/2021 16:27

The chili processing and storage area according to customer requirements

TẾT YÊU THƯƠNG - TẾT SẺ CHIA lần 3 năm 2021 TẾT YÊU THƯƠNG - TẾT SẺ CHIA lần 3 năm 2021

19/03/2021 15:55

Vào đầu tháng 02 năm 2021, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Ông Lê Tấn Dũng và Đại diện Công Ty BAVINA đến thăm, tặng quà Tết cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 6 – Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.