Hoạt động

Hoạt động

Kết quả kiểm tra ớt hiểm đỏ của Công Ty Bavina ngày 19/01/2021 Kết quả kiểm tra ớt hiểm đỏ của Công Ty Bavina ngày 19/01/2021

08/11/2021 16:30

Kết quả kiểm nghiệm dư lượng thuốc trừ sâu và các chất độc hại khác từ ớt hiểm đỏ của Bavina tại Công ty SGS