Hoạt động

Hoạt động

Kết quả kiểm tra khoai lang của Công Ty Bavina ngày 14/12/2020

Kết quả kiểm tra khoai lang của Công Ty Bavina ngày 14/12/2020

26/01/2021 16:51

Kết quả kiểm nghiệm dư lượng thuốc trừ sâu và các chất độc hại khác từ khoai lang của Bavina tại Công ty Khoa Học Công Nghệ Hoàn Vũ