Hoạt động

Hoạt động

VƯỜN ỚT HỮU CƠ

VƯỜN ỚT HỮU CƠ

16/06/2023 10:31

Tháng 06.2023, đại diện Bavina đã đến khảo sát vườn ớt 40ha tại Bình Phước.

Vườn ớt được trồng theo phương pháp hữu cơ nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu Nhật và Châu Âu của khách hàng.