Hoạt động

Hoạt động

Kết quả kiểm tra ớt hiểm xanh của Công Ty Bavina ngày 12/08/2020

Kết quả kiểm tra ớt hiểm xanh của Công Ty Bavina ngày 12/08/2020

26/01/2021 15:12

Kết quả kiểm nghiệm dư lượng thuốc trừ sâu và các chất độc hại khác từ ớt hiểm xanh của Bavina tại Công ty Khoa Học Công Nghệ Hoàn Vũ