Hoạt động

Hoạt động

Vườn Khoai Lang của chúng tôi

Vườn Khoai Lang của chúng tôi

08/11/2021 16:31

Ban Lãnh Đạo Agricare Bavina đã có buổi đến thăm và khảo sát chất lượng tại vườn khoai lang của công ty.

Trong tuần qua, Ban Giám Đốc đã đến thăm và khảo sát chất lượng khoai lang trong quá trình phát triển: